ยินดีต้อนรับเข้าสู่ NTU E-Learning


 • Loading the player ...
 •            บริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย) จำกัด ได้ริเริ่มโครงการอบรมออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ทหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) ในปลายปี 2555 โดยได้นำเทปบันทึกการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมหลักสูตร “การบริหารจัดการสมัยใหม่” มาเผยแพร่ในระบบออนไลน์  โดยมีบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้
   ลงทะเบียนเพื่ออบรมผ่านเว็บไซต์ www.ntuelearning.com   
            มีหัวข้อวิชาที่ให้บริการอบรม เข้าอบรมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง  ภายในระยะเวลา 1 เดือน (มีเอกสารประกอบการอบรม และแบบทดสอบ พร้อมแจ้งผลการทดสอบ)

            จุดเด่นของการอบรม NTU e-Learning คือ

            1. วิทยากรระดับแนวหน้า พร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ 

            2. หลักสูตรการอบรมทันสมัย ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ดี และ บริษัท เอ็นทียูฯ ได้รับสิทธิ์จากวิทยากรในการนำหลักสูตรมาให้บริการเผยแพร่ในรูปแบบ e-Learning แต่เพียงผู้เดียวในหลักสูตรนี้

            3. ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพ และได้ฟังเสียงวิทยากร ได้อย่างชัดเจนเสมือนอยู่ในห้องอบรมจริงๆ 

            4. การบันทึกเทปรายการ ตัดต่อภาพด้วยทีมช่างเทคนิคพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยแบบมืออาชีพ 

            5. บริษัท เอ็นทียูฯ พร้อมเป็นสื่อกลางในการถาม - ตอบ ข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ ระหว่างผู้เข้าอบรม และท่านวิทยากร ผ่านช่องทาง เว็บบอร์ด อีเมล์

            6. เอกสารประกอบการบรรยาย สามารถ download ได้ 

  บริการ Content เพื่อนำเข้าสู่ระบบ e-Learning หรือ ระบบอื่นขององค์กร
            บริษัท เอ็นทียูฯ มี DVD บันทึกการอบรมมากกว่า 100 หัวข้อวิชา ที่ท่านสามารถนำเข้าสู่ระบบ e-Learning  ขององค์กรเพื่อพัฒนาบุคลากรได้อย่างทั่วถึง  หรือในกรณีที่องค์กร ประสงค์จะนำหลักสูตรเฉพาะขององค์กรเข้าสู่ระบบ e-Learning บริษัท เอ็นทียูฯ ก็มีบริการจัดทำบทเรียน e-Learning ได้ตามความต้องการขององค์กร
  บริการติดตั้งระบบ e-Learning เพื่อใช้พัฒนาบุคลากร
            ในกรณีที่ องค์กรของท่านยังไม่มีระบบ e-Learning เพื่อใช้พัฒนาบุคลากร บริษัท เอ็นทียู ฯ สามารถติดตั้งระบบ e-Learning ให้แก่ท่านได้ในราคาประหยัด
            ปรึกษา ขอคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2508-0580, 0 2508-0584  
 •    


Skip Login

Skip Navigation

Navigation

Skip Main menuSkip เอ็นทียู ไทยแลนด์

เอ็นทียู ไทยแลนด์

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 Today Wednesday, 26 April 26 27 28 29
30       
Skip Online users

Online users

(last 5 minutes)
None